In de afgelopen maanden hebben we gezien hoe PPG getracht heeft AkzoNobel over te nemen. De overname is na een lange strijd afgewend. De zware strijd heeft zijn tol geëist. Twee leden zijn uit de board teruggetreden. AkzoNobel zag zich nu genoodzaakt om versneld de splitsing van het bedrijf door te gaan voeren om waarde voor de aandeelhouder te creëren.

Daar er juist jaren aan gewerkt is om naar diverse “One­AkzoNobel” afdelingen om te gaan is het nu moeilijker om het op te splitsen. Voor collega’s die jarenlang met elkaar samenwerken worden de lijntjes nu doorgesneden. Je werkt straks of voor “Paints en Coatings” of voor “Chemicals”. Eerst zou Performance Coatings een op een in “Paints en Coatings” worden opgenomen maar naarmate de splitsing dichterbij komt gaan de 7 SMU’s teruggebracht worden tot 4 SMU’s. Dan wordt zeer recent bekend dat AkzoNobel de (top)­structuur van Decorative Paints en Performance Coatings in elkaar schuift.
Het begint mij al een beetje te duizelen, zoveel veranderingen die in een korte tijdsspanne worden doorgevoerd. Dat heeft natuurlijk een neerslag op de dagelijkse gang van zaken. Deels wordt er al volgens de nieuwe structuren gewerkt terwijl er op diverse gebieden de organisatiestructuur nog wordt uitgewerkt.

Collega’s zijn veel met interne verwikkelingen bezig. Dat gaat ten koste van de efficiency en het bedrijfsresultaat. Sprekend met collega’s zie je dat de één kansen ziet in de nieuwe situatie terwijl de ander zich vooral met risico’s geconfronteerd voelt.

In dat speelveld overlegt de VMHP AkzoNobel met de directie van AkzoNobel Nederland. Op dit moment wordt aan afronding gewerkt van de CAO van juli 2017 t/m juni 2018. Het principe akkoord moet worden omgezet in een akkoord. Ondertussen heeft de regering de pensioenrekenleeftijd naar 68 verhoogd en heeft de Stichting Pensioenfonds APF zo’n 20 voorstellen gedaan voor vereenvoudiging van de pensioenregeling. Een eerder gemaakte principeafspraak over het derde WW jaar wordt nu met de nieuwe CAO ingevuld.

De interne splitsing “Dag 1” zou per 1 januari 2018 plaats vinden maar in een latere mededeling lees ik “early 2018”…… Mogelijk is het opsplitsen van de “One AkzoNobel” afdelingen en systemen toch iets lastiger dan voorzien, of is het de stoelendans op de hogere management niveaus, die wat langer duurt.
Collega’s maken zich ook zorgen over de gevolgen van de splitsing voor ons pensioenfonds. Zolang het een interne splitsing is kan het pensioenfonds de regeling “gewoon” voor collega’s van beide bedrijven uitvoeren. Maar wat gebeurt er bij een verkoop of aandelenuitgifte. De VMHP AkzoNobel is van mening dat er nog belangrijke onderwerpen met AkzoNobel afgesproken moeten worden voordat een externe splitsing op “dag 2” plaats vindt. Dat betreft vooral zaken rondom het pensioenfonds en zekerheden/garanties omtrent het Sociaal Plan t/m eind 2019.

Binnen het bestuur van de VMHP AkzoNobel vinden ook veranderingen plaats, uw voorzitter gaat per 1 december 2017 met pensioen en de secretaris, die gepland had om per eind 2017 het bijltje erbij neer te gooien heeft omwille van de continuïteit in het bestuur met de directie thuis overeengekomen om er nog een half jaar aan te knopen. Dat stellen we uiteraard zeer op prijs. U begrijpt dat het absoluut noodzakelijk is om wat vers bloed in het bestuur te krijgen. Daar werken we hard aan maar het is lastig want iedereen heeft het “druk, druk, druk…..”. Ben je geïnteresseerd en wil je weten hoe je een bijdrage aan het bestuur kan leveren, neem dan a.u.b. contact met mij op via info@vmhpakzonobel.nl

“Never a dull moment” gaat bij AkzoNobel altijd op maar in deze periode geldt dat wel extra sterk.

Loek van Driel
Voorzitter