Het jaar 2019 is van start gegaan met een Shutdown van de Amerikaanse overheid. In Groot Brittannië kan men niet tot overeenstemming over de Brexit komen en in Italië moet een bank weer met honderden miljoenen ondersteund worden.
In Nederland is het klimaat akkoord aan de orde en loopt de discussie verder over pensioenen. Na 7 jaar onderhandelen is onlangs het pensioenoverleg mislukt. Een noodmaatregel, van het tijdelijk verhogen van de rekenrente wijst de Tweede Kamer waarschijnlijk af.
De rente blijft dus historisch laag, hetgeen slecht is voor de pensioenfondsen.

In de krant las ik deze week dat grote bedrijven de belangen van de werknemers uit het oog verliezen en dat ze nog minder belang aan het pensioen hechten. Dat beeld herken ik helaas van dichtbij.
Dan is er nog de energie-transitie die velen bezig houdt. Welke ideeën gaan ons daarbij het beste helpen: Zonnepanelen, windenergie, bio-brandstof, electrisch rijden, rijden op waterstof, CO2 belasting..…?
Het beste is natuurlijk minder energie verbruiken.
Wat nu vaststaat is dat er in 2019 weer veel staat te gebeuren.

Ook bij Nouryon en AkzoNobel, net van tafel en bed gescheiden, zullen er vele nieuwe ontwikkelingen op ons af komen.
De pensioenregeling loopt nog parallel tot eind 2020 terwijl er toch al verschillen in de hoogte van de premie te zien zijn.
In het begin van dit jaar staat de afwikkeling van de CAO’s op de agenda. Het lukte in december niet meer om dat bij beide bedrijven helemaal af te ronden.
Voor Nouryon moeten de leden de keuze voor de winstdeling maken. Daarna kan de Nouryon-CAO getekend worden en kan de werkgroep Pensioen ingesteld worden.
De Nouryon Pensioenwerkgroep krijgt 3 maanden voor het zoeken naar mogelijkheden voor het weer kunnen indexeren van het pensioen en presenteert legt de oplossing of oplossingen ter besluitvorming aan bonden en Nouryon voor.
Bij AkzoNobel is de volgende reorganisatie al weer aangekondigd.

Binnen de VMHP C&C gaan we de AkzoNobel ledengroep in meerdere groepen splitsen.
Voor Nouryon kunnen we de huidige indeling, gebaseerd op locaties vrijwel geheel handhaven.
Het rooster van aftreden van de ledenraadsleden laat zien dat er op verschillende plekken opvolging aan de orde is.
En “last but not least” zoeken we voor het bestuur nog een kandidaat uit de AkzoNobel gelederen.

Kortom 2019 wordt een interessant en uitdagend jaar,
Namens het bestuur wens ik u allen een goed en voorspoedig 2019 toe met een goede gezondheid en veel “fun on the job”.

Loek van Driel, Voorzitter VMHP Chemie en Coatings,