De huidige tijd met een Corona pandemie is ongekend. Het zet je wel aan tot nadenken.

Hoe verstandig is het uitbesteden van activiteiten aan landen ver weg?

Wat is nu echt belangrijk en wat is luxe of bijzaak? Nu blijkt dat de voedingsmiddelenindustrie met zijn distributie en zijn winkels en de hele zorgsector van vitaal belang zijn. Veel van ons werk speelt zich in een kantooromgeving af.

Onze regering geeft de richtlijnen uit voor het veilig werken:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

“het advies aan u, als werkgever, om werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken”

Bij Nouryon is de volgende richtlijn uitgegeven:

“Ga niet naar het werk als je ziek bent of symptomen hebt. In andere gevallen blijft het mogelijk om vanuit kantoor of de site te werken.”

Er zit verschil in tussen de richting die Nouryon kiest en het advies van de regering.

Het lijkt mij, juist in ieders belang, dat we met elkaar de richtlijnen van de overheid zo strikt mogelijk opvolgen.

Werk dat je thuis kan doen zou je thuis moeten doen.

Vele bijeenkomsten en vergaderingen zijn tot nader order afgelast of worden digitaal voortgezet.

Zo ook interen overleg van de VMHP Chemie & Coatings en het overleg met het andere vakbonden, het pensioenfonds, AkzoNobel en Nouryon.

Chris van Loon gaat met pensioen

In deze roerige tijd hebben we ook te maken met het wisselen van onze belangenbehartiger/onderhandelaar. Chris van Loon, die ons al negen jaar ondersteunt gaat per 1 april 2020 met pensioen. Wij zullen later nog officieel afscheid van hem nemen.

We hebben in de persoon van Jan Admiraal een prima opvolger voor Chris gevonden. In deze nieuwsbrief zal Jan Admiraal zichzelf introduceren. Vanwege de continuïteit op het pensioendossier hebben we Chris bereid gevonden om ons nog voor het pensioenonderwerp te ondersteunen.

Jan Admiraal heeft de dossiers van de individuele belangenbehartiging van Chris overgedragen gekregen. Bij het overleg met AkzoNobel was er al gelegenheid voor zijn introductie.

Eerder hebben we al aangegeven dat we de capaciteit van de onderhandelaar/belangenbehartiger zo efficiënt mogelijk inzetten. Bij overleg met werkgevers en pensioenfonds is het daarom noodzakelijk om ook kaderleden erbij te betrekken

Dit jaar moeten nieuwe afspraken over onze pensioenregeling en de arbeidsvoorwaarden aan de orde komen omdat de huidige CAO’s en pensioenovereenkomsten per eind 2020 aflopen.

Kortom er is veel werk aan de winkel. De VMHP Chemie & Coatings waarborgt de individuele belangenbehartiging, dit is onze hoogste prioriteit, door de capaciteit van de onderhandelaar op het gebied van arbeidsvoorwaarden en pensioen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

STI Nouryon

In het  – door de meerderheid van leden – geaccepteerde onderhandelingsresultaat voor CAO1 en CAO2 werd voor de CAO2 verwezen naar een internationale STI regeling waarvan de inhoud tevoren niet met de vakorganisaties was gedeeld.

Het lijkt nu dat de invulling van die STI regeling bij gelijke beoordeling tot grote verschillen in de beloning leidt. We zullen uitleg daarover aan Nouryon vragen maar ook hebben we uw input nodig om een beter beeld van de werking van de STI regeling in de praktijk te krijgen. De STI regeling wordt zeker een punt van onderhandeling bij de nieuwe CAO.

Zend uw ervaring met de STI over 2019 a.u.b. aan jan.admiraal@unie.nl

Pensioen

Het onderwerp “pensioen” heb ik al eerder genoemd. Dit jaar zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe pensioenovereenkomsten per 2021.

Het ingewikkelde daarbij is dat de uitwerking van het nationale Pensioenakkoord nog lang niet beschikbaar is. Dat betekent dat we waarschijnlijk uit gaan komen op een pensioenovereenkomst voor een veel kortere periode dan de gebruikelijke 5 jaar.

De huidige financiële situatie van het pensioenfonds APF is vanwege de Corona crisis verslechterd:

https://www.pensioenfondsapf.nl/nieuws/20200310-dekkingsgraad-februari-2020

De rente lijkt te gaan stijgen en dat heeft een gunstig effect. We zullen moeten afwachten hoe zich dat ontwikkelt.

Tot slot wens ik iedereen een veilige en gezonde toekomst toe in deze roerige tijden,

Let goed op elkaar,

Loek van Driel