Het is in de vakantieperiode al enige tijd stil rondom het pensioen en de CAO. Daar komt de komende tijd verandering in. Het overleg en de communicatie met AkzoNobel verloopt merkwaardig. Meerdere malen hebben we reacties van AkzoNobel in het FD kunnen lezen. Bemiddeling of zelf maar discussie over versterking van het pensioenfonds lijken ver weg. In het verleden was het “Pensioen een zaak van vertrouwen”. Dat is aan de kant van AkzoNobel niet meer terug te vinden. Omstreeks 2015 heeft AkzoNobel € 641 miljoen aan pensioenpremie, die in het verleden in de Pensioen Egalisatie Voorziening (PEV) is gestort zich zonder enig overleg toegeëigend. De PEV was ingesteld in een periode dat heel goed ging met het pensioenfonds. AkzoNobel had een versterking van de balans nodig. Toen het fonds het geld na de crisis nodig had bleek de PEV niet meer te bestaan en was AkzoNobel niet bereid om alsnog de pensioenpremie ter beschikking te stellen. Verder zijn er afspraken gemaakt dat bij verkoop van een groot deel van het bedrijf met vakbonden overlegd zal worden over de consequenties voor de werknemers. Een van de onderwerpen is wat er gedaan moet worden als het fonds in onderdekking zit. Het fonds heeft in communicatie naar de deelnemers uitgelegd, dat het fonds zich in onderdekking bevindt en dat er € 588 miljoen nodig is om dat op te lossen. Vanwege die onderdekking zit het pensioenfonds in een herstelplan conform de regels van de DNB. Het fonds loopt achter op dat herstelplan. Het vooruitzicht is dat de indexatieachterstand steeds verder blijft oplopen en dat er zelf sprake zal zijn van korting van de pensioenen. Zowel werkenden als gepensioneerden worden hierdoor flink getroffen. De negatieve effecten kunnen oplopen tot enkele tientallen procenten. Constructief overleg c.q. discussie over versterking van het pensioenfonds wordt door AkzoNobel consequent afgehouden. Zelfs oud CEO’s Loudon en van Leede hebben zich publiekelijk in de discussie gemeld. Dat is uniek in de Nederlandse geschiedenis. De komende tijd zullen we toch moeten zoeken naar een weg om tot een oplossing te komen. Ik hoop dat AkzoNobel zich toch open zal stellen om een oplossing te vinden voor de versterking van het pensioenfonds.

Duurzame inzetbaarheid is belangrijk onderwerp voor vele mensen. Er wordt we veel over gesproken maar concrete afspraken zijn er in de CAO nog niet over gemaakt. Mensen maken zich zorgen over de alsmaar toenemende werkdruk. Steeds meer werk doen met minder mensen. Collega’s die weggaan worden niet opgevolgd. In discussie met collega’s merk ik dat de motivatie zwaar onder druk staat. Dat wordt extra zwaar voor oudere collega’s die het tot de hogere pensioenleeftijd moeten zien vol te houden. Op korte termijn zijn oplossingen nodig. Ik hoop dat er toch overleg komt om polderend tot een goed einde komen.

Van de voorzitter

Loek van Driel