chris van loonOp 26 maart vond er een overleg plaats tussen de delegatie van Nouryon en de vakbonden. Doel van het overleg was om de openstaande punten van de CAO besprekingen in te vullen waaronder de keuze voor een nieuwe resultaatuitkering. Door de leden in CAO 1 is massaal gekozen voor de 13e maand waardoor er automatisch een STI-regeling is bepaald voor de medewerkers in CAO 2.

Het voorstel van de VMHP Chemie en Coatings om een bodem te leggen in de STI-regeling om zodoende het draagvlak onder het hoger personeel te verbeteren haalde het helaas niet. De directie van Nouryon wilde, in het kader van een wereldwijde regeling geen uitzonderingspositie voor de Nederlandse HP-ers. Daarbij kwam dat de collega’s van FNV en CNV al direct aangaven dat zij van hun leden het mandaat hadden om beide CAO’s te tekenen en dat ook zullen doen. Daarmee is een mogelijk drukmiddel vanuit de VMHP, bijvoorbeeld door niet akkoord te gaan met CAO 2, niet meer effectief. We zullen er in het kader van de evaluatie van het beloningssysteem pas bij de volgende CAO-onderhandelingen op terug kunnen komen.

De Ledenraad zal op korte termijn een beslissing nemen over de vraag of het CAO-akkoord, met deze wetenschap, opnieuw wordt voorgelegd aan de leden.

Chris van Loon,
Bestuurder