De VMHP Chemie en Coatings is een vakvereniging van en voor medewerkers en oud-medewerkers van het aangesloten Chemie en/of Coatings bedrijf uit het midden en hoger kader in Nederland. Samen bepalen zij de prioriteiten als het gaat om CAO overleg, pensioenafspraken, reorganisaties en medezeggenschap. Een netwerk van locatiecontactpersonen vormt de ledenraad en geeft ieder lid de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op het gevoerde beleid zonder invloed van een landelijke (politieke) agenda. Verder benoemt de ledenraad het bestuur en stelt zij de jaarrekening, de begroting en de contributie vast.

Een schematisch overzicht van de organisatie is hieronder weergegeven. Vanuit het UOV (Unie Onafhankelijke Vakverenigingen) wordt het bestuur gesteund en geadviseerd. Daar is ook ons correspondentieadres gevestigd. Onze professionele bestuurder en de juridische bijstand is ook van uit die organisatie geregeld.