Het doel van de vereniging is:

  1. het behartigen van de sociale en economische belangen van het middenkader en  hoger personeel in dienst van het aangesloten Chemie en/of Coatings bedrijf en in het bijzonder van haar leden en in voorkomende gevallen hun nagelaten betrekkingen.
  2. het weergeven van de zienswijze van haar leden in aangelegenheden van sociaaleconomische en maatschappelijke aard en aan het aanwenden van invloed om deze zienswijze te realiseren.
  3. bij te dragen tot de goede verhoudingen binnen, en aan het welzijn van, het aangesloten Chemie en/of Coatings bedrijf.