De CAO commissies bestaan uit de eerste lijn afgevaardigden uit onze organisatie die behulpzaam zijn bij het opstellen en verdedigen van de in de CAO geldende regels.

De CAO commissie voor AkzoNobel bestaat uit de volgende leden:
Jan Admiraal, Loek van Driel, Paul Kraaijevanger, Peter Disselhorst en Aad Hartveld

De CAO commissie voor Nouryon bestaat uit de volgende leden:
Jan Admiraal, Richard Bollen, Paul Verwer en Mike Kort

Een belangrijk onderwerp bij het tot stand komen van de CAO is de wijze waarop het pensioen geregeld wordt. Er zijn enkele leden die op het gebied van pensioen hun kennis in kunnen brengen en daarmee het behaalde resultaat kunnen beoordelen. Die commissie bestaat uit:
Jan Admiraal, Loek van Driel, Paul Kraaijevanger, Peter Disselhorst, Aad Hartveld, Richard Bollen, Paul Verwer, Mike Kort en Chris van Loon.

De PR commissie kent op dit moment geen invulling. Een ieder die daar deel van uit wil maken wordt opgeroepen zich te melden.

Ter controle van de jaarrekening die door onze penningmeester wordt samengesteld benoemt de ledenraad een kascommissie. Die commissie bestaat uit twee leden waarvan jaarlijks een van de leden wordt vervangen.