De CAO commissies bestaan uit de eerste lijn afgevaardigden uit onze organisatie die behulpzaam zijn bij het opstellen en verdedigen van de in de CAO geldende regels.

De CAO commissie voor AkzoNobel bestaat uit de volgende leden:
Loek van Driel, Peter Disselhorst en Robin Fries

De CAO commissie voor Nouryon bestaat uit de volgende leden:
Richard Bollen, Paul Verwer en Mike Kort

Een belangrijk onderwerp bij het tot stand komen van de CAO is de wijze waarop het pensioen geregeld wordt. Er zijn enkele leden die op het gebied van pensioen hun kennis in kunnen brengen en daarmee het behaalde resultaat kunnen beoordelen. Die commissie bestaat uit:
Loek van Driel, Paul Kraaijevanger en Richard Bollen.

De PR commissie kent op dit moment geen invulling. Een ieder die daar deel van uit wil maken wordt opgeroepen zich te melden.

Ter controle van de jaarrekening die door onze penningmeester wordt samengesteld benoemt de ledenraad een kascommissie. Die commissie bestaat uit twee leden waarvan jaarlijks een van de leden wordt vervangen.