Het bestuur, dat uit het ledenbestand is gevormd bestaat uit:

Voorzitter: Loek van Driel
Secretaris: Yannick Dziechciarek
Penningmeester: Rob van Puijenbroek
COA/pensioen commissie: vacature
PR commissie: Theo van Lotringen
Lid: Jeroen Nijënstein