In een stemming hebben de leden eind maart met een overgrote meerderheid aangegeven het eens te zijn met de verlenging van het Sociaal Plan 2014-2016 in het jaar 2017. Wel met hierbij als nadrukkelijke voorwaarde direct verder te onderhandelen met het bedrijf over een langere looptijd.

AkzoNobel heeft op 5 april jl. aangegeven tegemoet te willen komen aan onze wensen en is bereid voor een langere periode afspraken te maken over een Sociaal Plan. Het huidige Sociaal Plan zal van toepassing blijven op alle medewerkers van AkzoNobel, die onder de CAO vallen, inclusief de MM5/MM6 contracten. Het gaat nu behalve over het jaar 2017 ook over de jaren 2018 en 2019.

In een tijd van onzekerheid zijn we als VMHP AkzoNobel blij dat het bedrijf overstag is gegaan en nu ook inziet dat iedereen gebaat is bij rust op sociaal terrein. Er zijn genoeg onderwerpen die de komende tijd de aandacht van de medewerkers vragen en een discussie over een Sociaal Plan hoeft nu niet langer gevoerd te worden.

We danken een ieder die ons in de afgelopen tijd heeft gesteund in de discussie. We denken dat we als VMHP AkzoNobel de belangen van onze leden op deze wijze goed behartigd hebben. Ben jij nog geen lid van onze vereniging? Meld je dan nu aan via deze link.