VAI Digitaal is de nieuwsbrief van VHP Akzo Nobel.

Inhoud:

  • Voorwoord Harry Brouns (voorzitter)
  • Kwestie rond MM5/6 leidt tot conflict tussen VHP en AkzoNobel Nederland Chris van Loon (bestuurder)
  • Brief aan AkzoNobel NL dd. 5 april 2013?
  • Contactdag voor postactieve leden van VHP Akzo Nobel
  • PR-commissie
  • Column Een cursus voor AkzoNobel? Stein

Download VAI-Digitaal 17-04-13