In het kader van de SER fusie gedragscode heeft de VMHP AkzoNobel aan de COR advies uitgebracht over de naderende splitsing van AkzoNobel in een Chemiebedrijf en een Coatingsbedrijf.

Het zal op zich geen verbazing wekken dat wij, vanuit het werknemersperspectief niet enthousiast kunnen worden over deze splitsing. Wij zijn van mening dat het achterblijvende AkzoNobel (coatingsbedrijf) na vervreemding of verzelfstandiging van de chemietak kwetsbaarder wordt bij conjuncturele schommelingen. Als het werkelijk zo is dat de opbrengst van de verkoop of verzelfstandiging van chemie in de zakken van de aandeelhouders terecht komt, dan is het twijfelachtig of AkzoNobel voldoende financiële kracht heeft om zich in de coatingsmarkt te versterken. Wij denken dat de kans dat AkzoNobel dan wordt overgenomen, groter wordt.

De COR heeft ons advies meegenomen in de totaalbeoordeling van de adviesaanvraag en komt echter tot een andere afweging. In essentie komt het er op neer dat de COR van mening is dat de kans op vijandige overname in de huidige situatie groter is, omdat de gezamenlijke marktwaarde van beide afzonderlijke ondernemingen groter is dan de huidige beurswaarde van AkzoNobel. Dit lokt partijen aan die snel winst willen maken. Zij schatten dus in dat daarmee de kans op een overname en successievelijke splitsing en verkoop dan groter is. De COR heeft er goed aan gedaan een aantal belangrijke voorwaarden te verbinden aan het positieve advies. Een compliment met betrekking tot de gedegenheid van het advies is hier zeker op zijn plaats.

Het inschatten van een reële marktwaarde is een lastige zaak. Zeker in een tijd waarin aandelen over het algemeen overgewaardeerd zijn. De tijd zal leren of splitsing een goede keus blijkt te zijn. Nu echter de beslissing genomen is, lijkt het ons goed om met alle kracht te gaan staan voor de belangen van de werknemers. De komende tijd wordt het belangrijk om de huidige arbeidsvoorwaarden veilig te stellen naar de toekomst. Dit zal zeker een flinke klus worden want wie denkt dat dit allemaal automatisch goed zal gaan, komt van een koude kermis thuis. Een forse tegenkracht – t.o.v. degenen die enkel het belang van de aandeelhouders voor ogen hebben- is vandaag en morgen zeer belangrijk. Lidmaatschap van een werknemersvereniging is dus zeker geen overbodige luxe.

Uiteraard zal de splitsing uiteindelijk ook gevolgen hebben ten aanzien van de structuur van onze vereniging. Vooralsnog zal de VMHP AkzoNobel de belangen van alle betrokken werknemers blijven behartigen tot het moment waarop we samen met onze leden tot een alternatief hebben besloten.

Chris van Loon