AkzoNobel heeft vorige week bij het UWV een melding Collectief Ontslag gedaan. Een dergelijke melding is noodzakelijk indien het voornemen bestaat om 20 of meer medewerkers om bedrijfseconomische redenen binnen één werkgebied van het UWV te ontslaan. Duidelijk is dat de reorganisatie voornamelijk werknemers raakt binnen het nieuwe Verf en Coatings bedrijf.

De aankondiging komt op zich niet als een verrassing. AkzoNobel had bij eerdere gelegenheden al aangekondigd dat de Horizon operatie een aantal vervallen functies zou opleveren. Dat lijkt nu bewaarheid te worden. CAO-personeel en MM5/6 kunnen rechten ontlenen aan het Sociaal Plan. Werknemers met een executive contract krijgen t.z.t. een individueel aanbod.

De mededeling is gedaan onder voorbehoud van advisering door de betrokken OR. Overleg met de vakbonden over deze specifieke aanvraag moet nog plaatsvinden.

Leden die de mededeling krijgen dat ze boventallig worden verklaard wordt geadviseerd met ons contact op te nemen zodat we ze kunnen voorzien van adequate juridische ondersteuning.

Chris van Loon
Belangenbehartiger