Gebruikersvoorwaarden

De VMHP Chemie en Coatings is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van de website www.VMHPChemieenCoatings.nl belangrijk is. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De VMHP Chemie en Coatings houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de UOV te Culemborg, waarmee de VMHP Chemie en Coatings een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten.

Verwerking van persoonsgegevens

De VMHP Chemie en Coatings legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer een lidmaatschap is afgesloten, diensten en/of producten worden afgenomen of anderszins contact met ons is. De VMHP Chemie en Coatings gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de rechten op grond van het verenigingslidmaatschap, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om leden/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht de VMHP Chemie en Coatings rekening te houden met voorkeuren. Indien er geen prijs wordt gesteld op informatie over nieuwe producten en diensten, kunnen leden/bezoekers zich hiervoor afmelden via een e-mail aan info@VMHPChemieenCoatings.nl.

Klikgedrag

Op de website van de VMHP Chemie en Coatings worden algemene bezoekgegevens zoals de meest gevraagde pagina’s bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de VMHP Chemie en Coatings haar dienstverlening verbeteren.

Toegang tot persoonsgegevens en klikgedrag

Naast de ledenadministratie van UOV te Culemborg hebben de leden van het Bestuur van VMHP Chemie en Coatings toegang tot de persoonsgegevens en het klikgedrag. Persoonsgegevens worden verder verstrekt aan de leden van de Ledenraad VMHP Chemie en Coatings voor zover zij deze personen vertegenwoordigen. Informatie ten behoeve van het ledenvoordeel programma van UOV en soortgelijke activiteiten worden niet vanuit de ledenadministratie verschaft en dient door de leden zelf aangereikt te worden.

www.VMHPChemieenCoatings.nl en andere websites

Op de site van de VMHP Chemie en Coatings staan een aantal links aan naar andere websites. De VMHP Chemie en Coatings draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die wordt bezocht.

Vragen

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunnen worden gericht aan: info@VMHPChemieenCoatings.nl.

Wijzigingen

De VMHP Chemie en Coatings behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor ons privacybeleid.