Nieuwe leden ontvangen een leuk geschenk, een kortingsbon.
Een nieuw lid kan zich met behulp van onderstaand formulier aanmelden. Die aanmelding kan ook worden gedaan door een actief of post actief lid van onze vereniging. De aanmelder voor een volledig lidmaatschap zal worden beloond met een cadeaubon.

Vanaf 2015 is het IBAN nummer als zijnde het bankrekeningnummer ingevoerd. Tevens is er overgegaan naar een automatische inning van de contributie. Bij de inschrijving tref je naast de persoonsgegevens ook de vraag hoe je de overmaking wenst te regelen. Dit kan door een automatische incasso per maand. Wij vragen je het SEPA formulier in te vullen zodat jij de UOV machtigt om de contributie automatisch af te mogen schrijven. Wil je de contributie zelf overschrijven dan kan dit alleen per jaar.

Om je te allen tijde goed van dienst te kunnen zijn is het van belang goed bereikbaar te blijven. Bij tussentijdse wijziging kun je de juiste informatie invullen via deze link. Te denken valt aan een ander woon- of mailadres, een andere werkplek maar ook als jouw bankgegevens zijn veranderd.

Aanmelding

Uw persoonlijke gegevens

janee

SEPA - Automatische incasso


Naam: U.O.V. (Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties)
Adres: Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg
Incassant ID: NL08ZZZ404073180000

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan VMHP Chemie en Coatings om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om maandelijks een bedrag van jouw rekening af te schrijven en aan jouw bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VMHP Chemie en Coatings.

Als jij het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

Wil je de contributie zelf overschrijven dan kan dit alleen per jaar onder vermelding van lidnummer (krijg je van secretariaat) op: UOV IBAN-nummer: NL 14 INGB 0000 0343 00 (BIC code: INGBNL2A)

Jouw werkgever gegevens

Overige

Verzenden

Ik geef toestemming om de contributie van mijn rekening af te schrijven