• SEPA - Automatische incasso

    Naam: U.O.V. (Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties) Adres: Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg Incassant ID: NL08ZZZ404073180000

    Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan VMHP Chemie en Coatings om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VMHP Chemie en Coatings.

    Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  • Wil je de contributie zelf overschrijven dan kan dit alleen per jaar onder vermelding van lidnummer (krijg je zonodig van secretariaat) op: UOV-IBANnummer: NL 14 INGB 0000 0343 00 (BICcode: INGBNL2A)