Kosten gemaakt door actieve leden voor bezoek aan vergaderingen etc. kunnen via onderstaand declaratieformulier bij de penningmeester worden gedeclareerd. Dit kan direct of via het secretariaat in Culemborg.

Declaratie VMHP Chemie en Coatings

Menu