De betaalde contributie aan de VMHP Chemie en Coatings over het lopende jaar kan fiscaal gunstig verrekend worden. De contributie wordt in mindering gebracht op je belastbaar inkomen waardoor je minder belasting betaald. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je voor december een aanvraag in te dienen bij jouw afdeling Personeelszaken.

Hoe dit te doen is te lezen op de AkzoNobel site. Reglement Vakbondscontributie. In dat Reglement, artikel 2, lid 2, kun je lezen dat je een afschrift van jouw giro-of bankrekening betreffende de betaling van de contributie van dat jaar bij de aanvraag dient te overleggen.

Hoe jong moet je zijn om lid te worden?

Het is er tot nu toe niet van gekomen om lid te worden van de VMHP Chemie en Coatings! Wij willen je belangen graag behartigen en hoe meer leden wij hebben des te beter kunnen wij dat!

Contributie 2020

De contributie voor de VMHP Chemie en Coatings voor 2020 is door de ledenraad ter vergadering vastgesteld en luidt als volgt:

Categorie Jaarbedrag Kwartaal bedrag Maandbedrag
Actieve leden    € 195,00   € 48,75   € 16,25
CAO-leden    €   90,00   € 22,50   €   7,50
Senior leden (post-actieven)    €   69,00   € 17,25   €   5,75
Junior leden (< 30 jaar)    € 132,00   € 33,00   € 11,00

Wie zijn verzekeringsportefeuille regelmatig doorloopt, weet dat sommige verzekeringen elkaar overlappen. Dit geldt meestal ook voor het recht op juridische bijstand bij arbeids- of arbeid gerelateerde geschillen dat door de VMHP Chemie en Coatings wordt geboden en een reeds bestaande rechtsbijstandsverzekering.
Omdat daarmee ook nodeloos extra premie wordt betaald heeft De Unie een paar jaar geleden het initiatief genomen om een volledige rechtsbijstandsdekking aan te bieden in combinatie met het lidmaatschap. We noemen dit het Premium Lidmaatschap.

Dit lidmaatschap is ook beschikbaar voor Actieve leden van de VMHP Chemie en Coatings.

Voor € 94,95 per jaar wordt het lidmaatschap uitgebreid met volledige rechtsbijstand, dus ook met de rechtsgebieden die normaal niet onder het lidmaatschap vallen zoals consumentenrecht, gezondheid (letselschade), verkeer, belasting en vermogen etc.
Je bespaart dan ongeveer € 10,- per maand t.o.v. een aparte rechtsbijstandsverzekering.

Heb je belangstelling, download de verzekeringsvoorwaarden en vul het inschrijfformulier op deze website in.

Word nu lid!

Menu