pr-functieIn het bestuur van de vereniging ga ik me vooral bezighouden met de nieuwsbrief en de inhoud en vormgeving van de website.

Ik ben in dienst bij AkzoNobel Projects & Engineering in Arnhem en maak gebruik van een levensloopregeling. Per 1 januari 2017 ga ik met pensioen.

Na mijn studies Scheikundige Technologie (Eindhoven) en Agricultural Engineering (Michigan) en militaire dienst ben ik begin 1980 gaan werken in de afdeling procesontwikkeling van Akzo Engineering. Hoewel het met succes afgeronde onderzoek niet leidde tot nieuwbouw, heb ik de opgedane kennis kunnen gebruiken in verschillende projecten voor de fabricage van soda (Delfzijl, India en Kenia). Daarnaast heb ik procesontwerpen gemaakt voor afvalverbranding (AVR), polymerisatie en terugwinning van oplosmiddel (Aramide), katalysatoren (Los Angeles en Rio de Janeiro), indampers voor zout (Hengelo, Delfzijl, Bitterfeld en India), zeezout (India en Onslow) en loogindampers (Rotterdam).

Theo van Lotringen

Theo van Lotringen

Van 1997 tot 2005 was ik vanuit het VHP lid van de ondernemingsraad, de CORAN en de European Council. Ik hield me vooral bezig met de financiën en technologie, o.a. de regeling rond het gebruik van e-mail en internet en de aandacht voor technologie bij de Business Units.

Privé ben ik jaren actief geweest als administrateur van een Vereniging van Eigenaren en als secretaris van een parochiebestuur.

De afgelopen maanden heb ik deelgenomen aan de bestuursvergaderingen van het VMHP en heb ik van nabij kennisgenomen van de vele activiteiten. Met mijn achtergrond en ervaring verwacht ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan het functioneren van de vereniging. Als gepensioneerd lid denk ik de PR-taken uit te kunnen voeren op voorwaarde dat er goed contact is met leden op de locaties. Daartoe zijn we gestart met een WhatsApp groep van de ledenraadsleden en bestuur om snel informatie met elkaar te kunnen delen.