Mijn naam is Jan Admiraal. Ik word in mei 63 jaar en ik woon met mijn vrouw in Duiven. Onze twee kinderen zijn inmiddels het huis uit en wonen op zichzelf.

Ik ben meer dan 30 jaar belangenbehartiger/adviseur arbeidsverhoudingen; vanaf 2000 bij vakbond De Unie, daarvoor bij de VHP. Ook na de overname van de VHP door De Unie in 2000 ben ik voor bedrijfs-VHP’s werkzaam gebleven. Van 2000 tot 2010 ben ik grotendeels werkzaam geweest voor de VHP AkzoNobel.

Vanaf 1 april aanstaande ‘keer ik terug’ bij de VMHP Chemie & Coatings. Ik heb nu al gezien en geconstateerd dat er geen zaken zijn die niet zijn veranderd sinds ik ben vertrokken bij de VHP AkzoNobel. De veranderingen gaan razendsnel.

Bij de VMHP C&C ga ik de belangen van de leden behartigen. Ik help en adviseer de leden over alle zaken die betrekking hebben op hun werk en inkomen. En als ik er niet helemaal uit kom, kan het lid (en ik) een beroep doen op onze experts op het gebied van belonen, pensioen, functiewaardering, sociale verzekeringen en arbeidsongeschiktheid. Ik hoop niet dat het nodig zal zijn, maar bij ernstige meningsverschillen met je leidinggevende of een conflict, kun je een beroep doen op onze arbeidsjuristen.

Daarnaast zal ik mij ook voor de leden inzetten bij alle collectieve zaken en overleggen over de pensioenregeling en de cao. En als er sprake is van een reorganisatie, zal ik afspraken maken om de (sociale) gevolgen hiervan zo goed mogelijk op te vangen.

Tenslotte wil ik nog melden dat ik, naast mijn werkzaamheden voor de VMHP C&C, al een aantal jaren de belangen behartig van de leden van De Unie werkzaam bij Teijin Aramid, PGGM, Abbott, HEMA (hoger personeel) en bij 3 bedrijfstakken: Tandtechnici, Kunststof & Rubber en Architecten.

Vanzelfsprekend hoop ik dat ik na de corona-crisis velen van jullie zal spreken of ontmoeten.