vhp-akzoDeze titel zal door velen met verbazing worden gelezen. Ook ik was verrast dit in onze registratie bij de Kamer van Koophandel te ontdekken. 28 juli 1952 staat geregistreerd als onze oprichtingsdatum. Het koninklijk besluit ter goedkeuring van 28 april 1953 en de Nederlandse Staatscourant van woensdag 17 juni 1953 bevestigen de oprichting van de Vereniging van Hoger Personeel in de Rayon Industrie.
In maart 2016 schreef ik nog met enige enthousiasme dat de VHP Akzo Nobel 45 jaar bestaat. Die informatie was wel correct, maar de vereniging kent toch een langer bestaan. In het begin van de 50-er jaren ontstond er een trend om naast de reeds bestaande vakverenigingen ook een organisatie voor het hoger personeel op te richten. Ook zij hadden grote behoefte aan een rol in de maatschappelijke ontwikkeling en de mogelijkheid de CAO te regelen. Via een landelijk georganiseerde vereniging voor hoger personeel werd bij meerdere bedrijven besloten een eigen VHP vereniging op te richten. . Conform de melding in de Nederlandse Staatcourant herkennen we binnen die organisatie bedrijven als Phillips, KLM, Ketjen en de Rayon Industrie.

De VHP van de Rayon industrie kent de hier boven genoemde oprichtingsdatum. Het waren de Kunstzijde spinnerij (NYMA) uit Nijmegen, de Algemene Kunstzijde Unie (AKU) uit Arnhem en de Hollandse Kunstzijde Industrie in Breda die zich via een gezamenlijke vereniging hoger personeel aansloten bij de landelijke organisatie.

Van de 465 werknemers die voor een lidmaatschap in aanmerking konden komen werden 290 direct lid van de vereniging. Dat tijden veranderen wordt wel bewezen doordat toen de werkgever de contributie inning via het salaris uitvoerde maar ook doordat men verplicht was de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging via betaling te bemachtigen. De contributie werd in 1962 drastisch verhoogd van 10 naar 15 gulden.

Bij de oprichting werd, conform een artikel in de Staatscourant, de levensduur vastgelegd op 30 jaar. Het einde stond op 27 juni 1982.

organonInmiddels heeft de AKU zich in 1969 aangesloten bij meerdere succesvolle Nederlandse bedrijven. De reeds begin zestiger jaren gefuseerde bedrijven KNZ, Ketjen en Sikkens (KZK) verbonden zich in 1967 met Organon (KZO) waarna de Kunstzijde unie zich in 1969 aansloot. Het nieuwe bedrijf AKZO was opgericht.

vhp-akzoDe aard en afkomst van de bedrijven die in de jaren zestig met elkaar fuseerden was zo verschillend dat er al snel onrust ontstond over zaken als de winstdelingsregeling. Ieder basisbedrijf had wel een organisatie voor hoger personeel, maar toen duidelijk werd dat het beleid door AKZO werd bepaald kwam de behoefte naar boven om een gezamenlijke vereniging op te richten. Zaken als CAO, winstdeling en samengaan van pensioenfondsen waren zaken waar men niet afzonderlijk over kon onderhandelen. Organon dacht nog even zelfstandig door te kunnen gaan, maar besloot na een jaar zich aan te sluiten bij VHP AKZO. Zo was de VHP AKZO geboren.
De VHP AKZO besloot de taken en bevoegdheden uit te voeren conform de statuten en het huishoudelijk reglement waaronder de VHP Rayon al enige tijd succesvol en stabiel heeft kunnen werken. De gewijzigde statuten werden in april 1974 als geldend voor VHP AKZO gepubliceerd. De overname is haast letterlijk. Zo staat beschreven dat de duur van de vereniging eindigt op 28 juli 1982. Die “misser” is in 1977 aangepast tot een duur voor onbepaalde tijd.
vhp-akzoNadien is er van alles en nog wat gebeurd. Er werden vele bedrijven, producten en merken verkocht die niet bij AKZO pasten. Tegelijkertijd werden ook bedrijven aangekocht die de structuur en strategie van AKZO moesten verbeteren. Vele bedrijven hadden een buitenlandse herkomst. De structuur en het ledental van onze vereniging ondervonden daarvan niet veel voordelen. In 1994 wordt een fusie gesloten met het Zweedse bedrijf Nobel. Dat veroorzaakte een naamsverandering van het concern en tevens van onze vereniging. Wij gaan verder als VHP Akzo Nobel.

vhp-akzoDe vereniging heeft alle veranderingen weten te doorstaan. De afsplitsing van Organon (BU Pharma) in 2006 betekende een enorme reductie in het ledental van de VHP. In 2008 veranderde de werkgever wederom de naam. AkzoNobel werd als een woord beschreven. De VHP besloot niet weer al die veranderingen door te voeren en dat pas te doen als er een goede reden erbij kwam. Die reden hebben we in 2016 kunnen vinden. Een grote groep leden van de Unie besloot zich aan te sluiten bij de VHP Akzo Nobel. Dat was een reden om zelf de structuur van de vereniging aan te passen en daarbij ook de naam. Vanaf 1 april 2016 heten we Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel AkzoNobel.

Gerhard Setz, secretaris VMHP AkzoNobel.