Copyright en disclaimer

De inhoud van deze website, teksten en afbeeldingen die hierop staan vermeld, is auteursrechtelijk beschermd. Het is bezoekers van de website van de VMHP Chemie en Coatings niet toegestaan om informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen en/of aan te wenden voor publieke en commerciƫle doeleinden.

De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. De VMHP Chemie en Coatings is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de Nederlandse wet.

Daarom kan er aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend. Staat er een tekst of afbeelding op de website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wilt u dat dan melden.

De VMHP Chemie en Coatings kan er niet voor instaan dat de informatie op haar sites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. De VMHP Chemie en Coatings sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site van de VMHP Chemie en Coatings of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. De VMHP Chemie en Coatings is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.