Op woensdag 14 oktober zal VHP Akzo Nobel een bijeenkomst organiseren voor gepensioneerde-, postactive en bijna gepensioneerde leden. Ons doel is om gepensioneerde leden, maar ook hen die binnen enige tijd pensioengerechtigd zullen zijn, te informeren over voor hen belangrijke onderwerpen. Wij denken daarbij natuurlijk aan de ontwikkelingen rondom het pensioen, maar ook over de te verwachten toekomstige situatie. De zorg wordt ook een steeds nijpender onderwerp, zeker nu een deel van wat eerder in de AWBZ hoorde, bij de ziektekostenverzekering is terechtgekomen. Voor een deel van het programma zijn reeds sprekers gevonden, maar er kunnen nog onderwerpen worden ingebracht waar we alsnog deskundigheid voor willen benaderen.

Om het programma zo actueel mogelijk te maken, vragen wij de mensen die willen deelnemen aan het onderwerp pensioen en ziektekosten, vragen op te stellen die je graag beantwoord zou willen hebben.

Uitnodiging pensioendag VHP Akzo Nobel.docx