Contributie 2023

De contributie voor de VMHP Chemie en Coatings voor 2023 is door de ledenraad in de vergadering van 18 oktober 2022 ongewijzigd vastgesteld als volgt:

Categorie Jaarbedrag Kwartaal bedrag Maandbedrag
Actieve leden    €  195,00   € 48,75   € 16,25
CAO-leden    €   90,00   € 22,50   €   7,50
Senior leden (post-actieven)    €   69,00   € 17,25   €   5,75
Junior leden (< 30 jaar)    €  132,00   € 33,00   € 11,00
Premium (extra)    €  107,40   € 26,85   €   8,95

Fiscale verrekening

De betaalde contributie aan de VMHP Chemie en Coatings over het lopende jaar kan fiscaal gunstig verrekend worden. De contributie wordt in mindering gebracht op je belastbaar inkomen waardoor je minder belasting betaalt. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je vóór december een aanvraag in te dienen bij de afdeling personeelszaken van je werkgever.

Premium lidmaatschap

Wie zijn verzekeringsportefeuille regelmatig doorloopt, weet dat sommige verzekeringen elkaar overlappen. Dit geldt meestal ook voor het recht op juridische bijstand bij arbeids- of arbeid gerelateerde geschillen dat door de VMHP Chemie en Coatings wordt geboden en een reeds bestaande rechtsbijstandsverzekering.
Omdat daarmee ook nodeloos extra premie wordt betaald heeft De Unie een paar jaar geleden het initiatief genomen om een volledige rechtsbijstandsdekking aan te bieden via DAS in combinatie met het lidmaatschap. We noemen dit het Premium Lidmaatschap.

Dit lidmaatschap is ook beschikbaar voor Actieve leden van de VMHP Chemie en Coatings (niet voor CAO-leden).

Voor € 99,60 per jaar wordt het lidmaatschap uitgebreid met volledige rechtsbijstand, dus ook met de rechtsgebieden consument en wonen die normaal niet onder het lidmaatschap vallen. Je bespaart dan ongeveer € 10,- per maand t.o.v. een aparte rechtsbijstandsverzekering.

Als premiumlid kun je gebruikmaken van een rechtsbijstandsverzekering van DAS.

Gezin is meeverzekerd

De verzekering geldt niet alleen voor jou, maar voor iedereen in je huis. Ook uitwonende (pleeg- of stief)kinderen zijn meeverzekerd, maar alleen als ze een volledige dagstudie volgen of in een verpleeginrichting wonen. Let op: je moet wel in Nederland wonen en als privépersoon handelen.

Polisvoorwaarden

Benieuwd waar je precies aanspraak op kunt maken? Check de polisvoorwaarden. DAS beslist over de uitleg van de polisvoorwaarden en of een geschil onder de polisdekking valt

Heb je belangstelling, download de verzekeringsvoorwaarden en vul het inschrijfformulier nieuw lid of wijzigen van gegevens  op deze website in.

Lidmaatschap voor alle leeftijden!

Is het er tot nu toe niet van gekomen om lid te worden van de VMHP Chemie en Coatings?

Wij willen je belangen graag behartigen en hoe meer leden wij hebben des te beter kunnen wij dat!

Word nu lid!

Menu