Pensioen

/Pensioen

De afgelopen jaren is het onderwerp pensioenen steeds belangrijker geworden. Vanuit de VMHP Chemie en Coatings is het een vast punt bij de onderhandelingen over de cao. We hebben ook een pensioencommissie die met kundigheid de ontwikkelingen volgt en waar nodig met tegenvoorstellen komt. Onze bestuurder Chris van Loon heeft regelmatig contact met het APF.

Onze post actieve leden die veelal al van hun pensioen “genieten” willen we via deze weg ook op de hoogte houden van de ontwikkelingen en waar nodig of mogelijk uitleg geven over de gevolgen in begrijpelijke taal.
Vele vragen uw pensioen, de mate van indexatie, de dekkingsgraad en nog veel meer kunt u vinden op de geheel vernieuwde site van ons pensioenfonds; www.pensioenfondsapf.nl

Voor actieven is er de mogelijkheid persoonlijke informatie in te zien met behulp van het DigiD nummer.
Voor onze leden is er de mogelijkheid deel te nemen aan een speciale cursus over pensioenen. Als iemand daarin geïnteresseerd is kan hij of zij zich opgeven via info@vmhpchemieencoatings.nl . Als er dan weer een cursus is kunnen we de geïnteresseerde leden aanmelden.