De laatste bijeenkomst voor gepensioneerde leden van de VMHP werd gehouden in 2017, het 65e bestaansjaar van de vereniging. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, zoals zorg en wonen, de geschiedenis van AkzoNobel en uiteraard de ontwikkelingen in het pensioen(stelsel).

Zeker rondom het bedrijf is er sindsdien ontzettend veel gebeurd en is de rust nog niet weergekeerd. Chemie en Coatings zijn nu gescheiden in Nouryon en AkzoNobel en in beide bedrijven zijn ontzettend veel (organisatorische) wijzigingen. De VMHP (nu VMHP Chemie en Coatings) blijft daarin een verbindende factor.

Op het moment van schrijven staan we ook aan de vooravond van een nieuwe landelijk staking voor een fatsoenlijk pensioen, dit keer vanuit het openbaar vervoer.

Daarom, maar vooral om als vereniging en gepensioneerden in goed contact te blijven organiseren we een nieuwe ‘Contactdag gepensioneerden’. We hebben weer verschillende sprekers bereid gevonden presentaties te geven over interessante onderwerpen.

Wanneer: 19 november 2019

Waar: AkzoNobel Shared Services Center, Velperweg 76, 6824 BM. Net als de vorige keer in de aula van de witte villa.

Te bespreken onderwerpen: toekomst AkzoNobel / Nouryon, vooruitzichten van het pensioen, toekomst van het APF, toekomst van ziektekostenverzekeringen.

Om deze dag tot een gezellige en geslaagde contactdag te maken is alleen uw aanwezigheid al voldoende!

Aanmelden kan tot 19 oktober door een e-mail naar onze secretaris, Yannick Dziechciarek, te sturen: yannick.dziechciarek@nouryon.com.

Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Jeroen Nijënstein, bestuurslid VMHP Chemie en Coatings