De bijeenkomst voor gepensioneerde leden vond dit keer plaats in Arnhem. We werden door de lokale beheerder hartelijk ontvangen en mochten gebruik maken van de grote conferentiezaal met alle voorzieningen. Ook buiten de lezingen was de bijeenkomst rijkelijk en gezellig verzorgd.

Voor deze dag hadden we meerdere sprekers bereid gevonden iets te vertellen waarbij de richtlijn “Verleden, Heden en Toekomst“ een belangrijke basis was. Als eerste spreker konden we met veel interesse luisteren naar Joost Bos, die als oprichter van de VCZ, die sinds 2008 samen is gegaan met de VGAN, de gepensioneerde werknemers van AkzoNobel van zorgbehoeftes kan voorzien.

Joost Heeft in drie presentaties uitleg gegeven over ziekenzorg, zorg en wonen en over het belang van een levenstestament. De eerste presentatie geeft via statistieken, wet en regelgeving en speerpunten uitleg over wat en hoe van het zorgaanbod gebruik kan worden gemaakt. Die presentatie is terug te vinden via deze link: Zorg.

In de daaropvolgende presentatie werd aandacht gevraagd voor trend “langer thuis wonen” en de ontwikkelingen in de gemeenschap die dat mogelijk (moet/kan) maken. Voor de presentatie kunt u klikken op deze link: Thuis wonen, waarin u tevens wordt doorverwezen naar landelijke informatie-bronnen over dit onderwerp.

Tenslotte vroeg Joost aandacht voor het onderwerp “Levenstestament”. Zo’n levenstestament vraagt vooral aandacht voor een gedegen voorbereiding op de mogelijkheid dat je plotseling wegvalt vanwege overlijden of wilsonbekwaamheid. Wie wat en hoe kun je regelen dat alles duidelijk en conform jouw wil toegestaan is. In deze link: Levenstestament wordt uitgelegd hoe te handelen.

Vervolgens kreeg Gerhard Setz de gelegenheid terug te kijken op het ontstaan van de international Akzo en later AkzoNobel. Tevens kijkend op de ontwikkelingen van aan- en verkoop van delen. Voordat Akzo werd opgericht bestond onze vereniging al tijdens het voortbestaan heeft de VMHP zich voortdurend moeten aanpassen. De laatste ontwikkelingen waarbij de coatingsactiviteit meer en meer de overhand kreeg komen ook aan de orde. Meer info is te vinden op deze link:  Verleden VMHP.

Om aan te geven wat er de afgelopen jaren allemaal in Arnhem is gebeurd, laat Peter de Haan een overzichtsfoto van die locatie zien en legt uit wat er ooit heeft gezeten en wat in de loop van de tijd verkocht en afgebroken is. Het hoofdkantoor met daar in vele stafafdelingen en de firma Teijin zijn de enige activiteiten met een AkzoNobel achtergrond die zich nog op dit terrein bevinden. Vele aanwezigen herkenden vele hoeken van het getoonde beeld.

Hierop volgend werd er pauze genomen met een kopje koffie of thee maar vooral elkaar te ontmoeten en de herinneringen op te halen

Nu komt het pensioen aan de orde. Henri van der Zee, die als afgevaardigde van de vakbonden in het bestuur van de APF zitting heeft, is daartoe de aangewezen persoon. Zijn verhaal wordt met volle belangstelling door onze leden aangehoord. Hij vertelt over de huidige status van het fonds inclusief de net vrijgekomen laatste dekkingsgraad. Vervolgens gaat hij nader in op de opties die er liggen als de splitsing binnen AkzoNobel plaats zal vinden. Er zijn vele opties in ontwikkeling geheel afhankelijk van wat er uiteindelijk precies gaat gebeuren. Wordt met veel aandacht gevolgd. Ook de vele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Meer informatie kunt u vinden in deze link: VMHP gepensioneerden.

Chris van Loon, die als professionele onderhandelaar van de VMHP werkt, is tevens heel kundig op het gebied van pensioenen. Chris kijkt naar de toekomst en presenteert de opties die door de SER zijn ontwikkeld als aanpassing van het huidige systeem. Na uitleg van de 4 opties die daarin een rol spelen geeft hij extra aandacht aan optie 4 omdat dat de optie is die overeengekomen is in het regeerakkoord.  Nadere informatie is terug te vinden in deze link: VMHP SER varianten.

Nu zorg en pensioen uitgebreid aan de orde is geweest volgt nog een presentatie over een product dat AkzoNobel heeft ontwikkeld en waarmee armlastige mensen in ontwikkelingslanden een beter en gezonder leven tegemoet kunnen zien. Carel Wreesmann vertelt over Ferrazone waarmee door de opname van ijzer in het lichaam de kwaliteit van leven aanzienlijk kan verbeteren. Het project heeft een veldproef in Kenia uitgevoerd om de markt het bewijs van kwaliteit te leveren. Bij belangstelling is de presentatie te openen op deze link: Ferrazone.

Nu de presentaties afgelopen zijn, vraagt Gerhard nog even aandacht voor het volgende. We hebben vernomen dat onze vereniging conform de statuten dit jaar de 65ste verjaardag heeft meegemaakt. De VHP Akzo is ooit in 1970 opgericht en er zijn nog gepensioneerde leden die daar al 47 jaar lid van zijn. Hij wil echter aandacht vragen voor een lid dat inmiddels al 55 jaar lid is van onze vereniging en tevens vele functies in die tijd heeft vervuld. Hij vraagt Sipke van der Meer naar het podium te komen. Onze voorzitter Loek van Driel beloont Sipke met het erelidmaatschap van de VMHP AkzoNobel.

Na afloop had het kantoormanagement gezorgd voor een hapje en drankje. Op die wijze konden we gezellig napraten en afscheid nemen.

 

Presentaties