contributieEind oktober heeft Nico Mulder zijn taken als penningmeester overgedragen aan ondergetekende. Dankzij Nico’s nauwgezette administratie en voorbereidingen voor de begroting van volgend jaar konden de financiële zaken soepel worden over gedragen.

In de vergadering van 15 november heeft de ledenraad de door het bestuur voorgestelde begroting voor 2017 goedgekeurd. Ook komend jaar zijn de uitgaven en inkomsten weer in balans en houdt de vereniging een financieel gezonde positie. Belangrijkste uitgavenpost is de ondersteuning door een adviseur vanuit het UOV. Het contract dat we met hen hebben gesloten geeft duidelijkheid over werk en uitgaven. De ledenraad heeft ook ingestemd met het voorstel van het bestuur om de contributies voor 2017 niet te verhogen. De contributies voor de diverse lidmaatschappen van de verenging kunt u terugvinden op de website.

Rob_van_Puijenbroek

Rob van Puijenbroek

Rob van Puijenbroek

Penningmeester VMHP AkzoNobel