Culemborg, 30 september 2015
Betreft: Gepensioneerdendag 14 oktober 2015
Beste heer ………

Uw aanmelding voor de dag voor gepensioneerde leden van VHP AkzoNobel hebben wij in goede orde ontvangen. Wij stellen het zeer op prijs dat u deze bijeenkomst wilde bijwonen. Wij hadden goede verwachtingen van deze dag, echter het aantal aanmeldingen is helaas niet voldoende om een dergelijk evenement met professionele sprekers te organiseren.
Wij betreuren het dat deze dag geen doorgang kan vinden.

Een aantal van u heeft op het aanmeldingsformulier onderwerpen aangegeven om te behandelen op deze bijeenkomst. Wij zullen trachten om op die vragen een antwoord te formuleren en aan u toe te zenden. In eerste instantie zal ik dit persoonlijk doen en mogelijk later via een artikel in de VAI.
Met vriendelijke groet,

Gerhard Setz,
secretaris Hoofdbestuur VHP Akzo Nobel