Arbeidsvoorwaarden, collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). De C van CAO staat voor Collectief. In een CAO staan afspraken over werk; werktijden, ploegendienst, overwerk, vakantie en (bijzonder) verlof,  regels in geval van ziekte en ongeval/ calamiteit, salaris(-schalen) en eventueel aanvullende beloning/ toeslag, pensioen, scholing, veiligheid, zekerheid, maar ook ontslag. Die vele afspraken, regels vormen samen de arbeidsvoorwaarden of CAO. Overigens gaat een afgesloten CAO vaak verder dan wat wettelijk geregeld is. De regels van de wet worden overwegend beschouwd als “minimum arbeidsvoorwaarden/- verplichtingen” zoals: minimum loon, minimum recht op vakantiedagen. AkzoNobel kan en mag meer bieden, doet dat ook, ook uit eigen belang. Een relatief gunstige CAO of aantrekkelijke  arbeidsvoorwaarden ondersteunen de bedrijfsvoering/ continuïteit; bepaalt mede wie komt en wie gaat.

Bij AkzoNobel is de C van CAO helaas niet meer voor iedereen gelijk. Er is onderscheid gemaakt voor groepen collega’s ofwel bedrijfsonderdelen binnen AkzoNobel. Het maken van onderscheid is ongewenst; voedt verdeeldheid en brengt complexiteit.

De CAO komt tot stand door onderhandeling van de werkgever “AkzoNobel”  met werknemers “ons”.  Uiteraard kan niet iedereen individueel aan de CAO-onderhandeling deelnemen. Onze – ofwel de werknemersbelangen worden gebundeld. Wij worden in de CAO-onderhandeling immers vertegenwoordigd door CAO-onderhandelaars/ woordvoerders van vakbonden. De ondernemingsraad speelt daarin geen rol. De vakbonden spreken met de stem van de werknemers. Beter is wellicht om te stellen met de stem van werknemers-met-vakbondslidmaatschap. Hoe meer werknemers lid zijn van een vakbond hoe krachtiger de stem, hoe beter we gehoord zullen worden en zo meer invloed zullen kunnen hebben.

Er zijn drie vakbonden actief binnen AkzoNobel; FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) en VMHP-AkzoNobel (Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel; onderdeel van de VCP ofwel de Vakcentrale voor Professionals). Van elk van deze vakbonden zijn er CAO-onderhandelaars die samen hun uiterste best doen om optimaal resultaat te boeken; voor iedereen.

Vergeet niet dat een vakbond leden nodig heeft om sterk te staan. Er wordt weleens gesteld dat vakbonden te succesvol zijn. Iedereen die geen lid is (free-riders), profiteert toch van de CAO ofwel van het resultaat van de inzet van de vakbonden (vakbondsleden, betrokken collega’s).

Vakbonden raadplegen leden voor en bij CAO-onderhandelingen. Je kunt altijd ideeën inbrengen, voorstellen doen en je mening geven, ook door middel van stemmen. Als vakbondslid heb je stemrecht en kun je dus meebeslissen. Stemmen over het CAO-onderhandelingsresultaat bijvoorbeeld. Is het resultaat voldoende of gaan de CAO-onderhandelaars terug aan tafel? Doe mee – draag bij aan het behalen en behouden van rechtvaardige arbeidsvoorwaarden – en word lid!