Na 6,5 jaar bestuurslid te zijn geweest verlaat ik het bestuur. Gezien de huidige ontwikkelingen is het wel een moeilijk moment om deze beslissing te nemen. Tevens was er al die tijd geen lid van de vereniging die in staat was lid te worden van het bestuur en daardoor mogelijk mijn taak kon overnemen. Nu het moment daar was werd ik verrast dat een van de vele leden, die ik meerdere keren benaderd had om te checken of er bereidheid was voor een bestuursfunctie, zich alsnog beschikbaar wilde stellen. Daardoor kan ik op een nette manier afscheid nemen van de bestuursfunctie van de VMHP Chemie & Coatings.

Terwijl mijn carrière bij AkzoNobel net was beëindigd en ik op zoek was naar activiteiten waar ik als vrijwillige aan deel kon nemen kwam ik Jan Vis tegen die vertelde te stoppen met zijn bestuursfunctie bij de toenmalige VHP en op zoek te zijn naar een vervanger. Die VHP, waar ik al jaren lid van was, heeft altijd mijn sympathie gehad. Het gevoel van beschermd te zijn en zekerheid te hebben was de basis van die sympathie. Kort na het beëindigen van je carrière word je veel gevraagd om vrijwilligerswerk te doen. De vraag van Jan was voor mij de mogelijkheid de vraag naar vrijwilligerswerk in te vullen. En zo begon ik in 2012 als secretaris van de VHP Akzo Nobel.

Terugkijkend op de jaren in het bestuur komen er vele opmerkelijke situaties naar boven. Ik herinner me de herziening van de salarisschalen, reorganisaties, samenvoegen stafafdelingen, al die UNIE-leden die overstapten en nog veel meer. Mede door de taken die ik ooit bij AkzoNobel mocht uitvoeren ben ik meer gewend naar de toekomst te kijken. Dat wil ik nu ook doen.

Nu ik dit aan het schrijven ben ontvang ik een bericht dat de overname van Specialty Chemicals door Carlyle de toestemming heeft van de Europese Commissie. Dat is een belangrijke uitspraak die voor het toekomstbeeld van vele werkenden van groot belang lijkt te zijn. Na de vele aan- en verkopen van verschillende bedrijven kunnen we nu een soort definitieve afsplitsing verwachten. Voor de chemietak is deze koper gevonden hetgeen wel de belangrijkste gebeurtenis binnen het bedrijf lijkt te worden. Coatings en Chemie waren al sinds 1962 met elkaar verbonden (samengaan KNZ en Sikkens). De toekomstige gevolgen van de verkoop zijn nog niet geheel bekend. Wel speelt de situatie van ons pensioen een belangrijke rol. Onze werkgever blijkt de opbrengsten van de verkoop maximaal aan de aandeelhouders uit te willen keren. Enig begrip voor de inzet van de werknemers in de voorafgaande situatie lijkt bij de werkgever niet aanwezig. Een om hulp verzoekend APF wordt nauwelijks gehoord. Zonder hulp kunnen vooral de jonge mensen een dramatisch slechte pensioenuitkering verwachten.

Nu ik mijn taken bij de VMHP heb beëindigd heb ik meer tijd om mijn eigen toekomst in te vullen. Die tijdsbesteding gaat dan vooral naar de hobby’s waaraan ik veel plezier beleef. Een heerlijke wandeling in het prachtige Twentse landschap of elders houdt mijn conditie op peil en laat mij genieten van het milieu. Eenzelfde beleving voel ik als ik al fietsend door vele delen van Europa trek. Het al op enige achterstand verkerende pensioen geeft me nog wel de mogelijkheid er op uit te trekken.

Mijn hobby beeldhouwen geeft mij de gelegenheid de creativiteit ten uitvoer te blijven brengen.

Verder denkend over de toekomst van de werknemers in beide gesplitste delen van AkzoNobel en kijkend naar die toekomst met een mogelijk ondergewaardeerde pensioenuitkering, maar ook de effecten van het milieu en de kosten van de poging ter verbetering, zou de vrijheid en onafhankelijkheid als men mijn leeftijd heeft bereikt wel eens zeer teleurstellend kunnen zijn. Natuurlijk neemt de technologische ontwikkeling, zoals de robot, veel over zodat vakantie vieren niet meer start met een vlucht naar gewenste bestemming, maar de virtuele bril kan hen elke dag naar een andere plek op de wereld brengen. De toekomst is per definitie “onzeker”. Enige zekerheid is zeer gewenst hetgeen een goed functionerend pensioenfonds voor zowel de werkenden als de gepensioneerden kan brengen. Geef de jeugd een toekomst.

Gerhard Setz